amp template

Fotowedstrijd voor iedereen

Iedereen die zijn of haar favoriete natuurplekje in Aalst op de sociale media deelt met #aalstnatuurlijk, neemt automatisch deel aan de open wedstrijd.
Wie weet win je een mooie prijs?
Daarnaast zijn er nog drie categorieën waarin we jullie uitdagen om de Aalsterse natuur in te trekken met je camera of smartphone in Aalst en de aangrenzende natuurgebieden.
Voor de beste, origineelste of meest verrassende foto’s in elke categorie hebben we een prijs.

 1. BOMEN EN BOS 
  Aalst heeft veel bossen op haar grond gebied. Van oude statige bossen tot vochtige elzenbroekbossen. Maar ook in de stad en in de parken groeien mooie bomen. Kan jij één of meer van hen verrassend op beeld vastleggen?
  Prijs: onder voorbehoud: zie verder 
 2. ONS LANDSCHAP
  De positieve wisselwerking tussen mens en de omgeving is uniek. Laat zien in welk landschap jij tot rust komt en vertel erbij waarom dat deze plek jouw raakt. Mensen herleven in de de open ruimte en de natuur. De natuur herleeft soms dankzij de mens. Prijs: onder voorbehoud: zie verder 
 3. NATUUR IN MIJN STAD OF DORP 
  Een graspol tussen de straatstenen, een pier in je gazon of wat mos in een dakgoot… kleine natuurelementen in de stad of je dorp… Of weet je dat koolmeesje op je voedertafel vast te leggen? Bezorg ons je mooiste stadsfoto met een groen randje.
  Prijs: onder voorbehoud: zie verder  
 4. #AALSTNATUURLIJK 
  Post je favoriete natuurplekje in Aalst via sociale media. De positieve wisselwerking tussen natuur en mens is uniek. Laat zien waar jij tot rust komt en vertel erbij waarom dat deze plek jouw raakt. Mensen herleven in de natuur. Alle foto’s die op de courante sociale media openbaar worden gepost met de hashtag #aalstnatuurlijk worden gescreend. Verras ons met een snapshot gemaakt met je smartphone of gelijk welke camera.
  Prijs: onder voorbehoud: zie verder 

De inschrijvingen zijn afgelopen

Deelnemen kon tot 31/12/2019.
De 12 foto's van de laureaten zijn opgenomen in het boek Aalst Natuurlijk.
De foto's van de winnaars worden opgenomen in de foto-expo.
UITGESTELD - Expo gaat allicht door in het najaar 2020 in het Belfort


Laureaten en winnaars van de Fotowedstrijd   Aalst Natuurlijk  2019

4 categorieën met telkens 2 eervolle vermeldingen en 1 winnaar

Mobirise

BOMEN EN BOS     -    EERVOLLE VERMELDING

Ingrid Heymans, Erembodegem
Compilatie van beuk in mijn tuin.
Erembodegem, Leuvestraat

Mobirise

BOMEN EN BOS     -    EERVOLLE VERMELDING

Tim Van der Hulst, Aalst
Boom langs een landweggetje in de mist. Op een dag zonder mist zou deze foto absoluut niet lukken door de enorm drukke achtergrond, we kijken hier namelijk richting de stad.
Aalst, tussen Moorselbaan en Rozendreef

Mobirise

BOMEN EN BOS     -    WINNAAR

Els Verschuere, Baardegem
Majestueuze boom  op een fascinerend stukje natuur. 
Elk seizoen een andere lichtinval,  een ander beeld... 
Meldert, in de buurt van  Petronellaberg en Meysberg

Mobirise

ONS LANDSCHAP     -    EERVOLLE VERMELDING

Jef Keymeulen, Hofstade
Mespelwegel aan de oude Dender.
Gijzegem, Beneden-Dender,  in de buurt van de Berkenlaan, richting Mespelare

Mobirise

ONS LANDSCHAP     -    EERVOLLE VERMELDING

Robbe Van Damme, Erembodegem
Schotse hooglanders in het Osbroek.
Erembodegem, Osbroek,  ingang Groenenbrielstraat

Mobirise

ONS LANDSCHAP     -    WINNAAR

Geert De Loof, Hofstade
Verrassende ontdekking in het Osbroek:  mysterieuze Aalsterse Everglades. 
Aalst, Osbroek

Mobirise

NATUUR IN MIJN STAD OF DORP     -    EERVOLLE VERMELDING

Bart Wynant, Aalst
Voedertafel.
Aalst, in de buurt van de Botermelkstraat

Mobirise

NATUUR IN MIJN STAD OF DORP     -    EERVOLLE VERMELDING

Bart De Spiegeleer, Aalst
Watertoren Aalst.
Aalst, Watertorenstraat

Mobirise

NATUUR IN MIJN STAD OF DORP     -    WINNAAR

Tim Van der Hulst, Aalst
De platanen in betere tijden.
Aalst, Leo Gheeraerdtslaan

Mobirise

#AALSTNATUURLIJK - SOCIALE MEDIA     -    EERVOLLE VERMELDING

Christine Wauters, Aalst
#aalstnatuurlijk #aalst #oilsjt #9300 #osbroek  #natuurpuntaalst #natuur #natuurpunt #natuurfotografie #bnw_users #bnw #bnwphotography 
Aalst, Osbroek

Mobirise

#AALSTNATUURLIJK - SOCIALE MEDIA     -    EERVOLLE VERMELDING

Niels De Rudder, Aalst
Shttt. De mensen slapen nog :-)
#ochtendgloed #morningglow  #earlymorningwalk in #Oilsjt #Aalst #chipka #aalstnatuurlijk 
Aalst, Somergembos-Kluizenbos

Mobirise

#AALSTNATUURLIJK - SOCIALE MEDIA     -    WINNAAR

Nadine De Baere, Erembodegem
#macro_ig #macrophotography #macro_x  #macro_captures_ #macro_secret #macro_love #macromania #aalstnatuurlijk #snail #snails #nature_wizards #fotosforyou_rk  Erembodegem, tuinslak


Dank aan alle deelnemers

De laureaten zullen hun waardevolle prijs later in ontvangst kunnen nemen.
Waarschijnlijk tijdens de opening van de Foto-expo eind 2020. 

Wedstrijdregelement

AFGELOPEN
• Van 1 januari tot en met 31 december 2019 kan je foto’s inzenden. Op 24 april 2020 worden de winnaars bekend gemaakt.
• Door deel te nemen aan de Aalst Natuurlijk Fotowedstrijd ga je akkoord met de voorwaarden van het reglement. Natuurpunt Aalst behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer ze van mening is dat ze niet volgens het reglement handelen.
• Deelname aan de Aalst Natuurlijk Fotowedstrijd staat open voor iedereen, met uitzondering van professionele natuurfotografen en juryleden van de Natuurpunt Fotowedstrijd.
• Deelname aan de Aalst Natuurlijk Fotowedstrijd is gratis.
• Deelnemen kan in één of meerdere wedstrijdcategorieën. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen inzendingen van volwassenen of van jongeren. 

• Bomen en bos
• Ons landschap
• Natuur in mijn stad of dorp
• #aalstnatuurlijk - social media

• Via de website www.aalstnatuurlijk.be kan iedereen binnen de aangegeven periode foto’s uploaden die voldoen aan de voorwaarden. Bij elke inzending vermeldt de deelnemer zijn volledige naam, adres en telefoonnummer.
• Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s uploaden per categorie.
• Voor de categorie sociale media #aalstnatuurlijk kan je geen foto’s inzenden. De jury kiest uit de geposte beelden op facebook, instagram en twitter met de melding van de hashtag.
• Per ingestuurd beeld voegt elke deelnemer verplicht de plaats van opname, een titel en een korte beschrijving toe. In de beschrijving geeft elke deelnemer meer informatie over het beeld. De plaats van opname wordt weergegeven via de plaatscoördinaten die gemakkelijk terug te vinden zijn via google maps en te klikken op de kaart of luchtfoto – zie voorbeeld van het standbeeld van Dirk Martens op de Grote markt van Aalst: 50.938399, 4.038666.
• Tot en met 31 december 2019 kan elke deelnemer foto’s insturen maar niet meer aanpassen. Eens er drie voor een categorie zijn ingestuurd worden er geen meer aanvaard.
• Alle deelnemers worden geïnformeerd of ze al dan niet geselecteerd zijn voor de finale en/of sociale media prijs. 

• Beelden moeten afkomstig zijn uit Aalst of genomen zijn in de aangrenzende natuurgebieden en via de beschrijving een link vertonen met de natuur in Aalst.
• Beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp. Dat betekent dat ingezonden opnamen van planten en dieren worden gemaakt met respect voor het onderwerp. Het welzijn van de gefotografeerde dieren en andere organismen moet voorop staan. De getoonde natuur moet vrij en spontaan voorkomen.
• Beelden van dieren in gevangenschap of een geplukte plant worden uitgesloten. De locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname.
• Als de jury vermoedt dat het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft ondervonden door de opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname.
• Deelnemers respecteren de wettelijke bepalingen, zoals onder meer soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden en privacy. Alle nestfotografie van vogels is uitgesloten.
• De foto's moeten gemaakt zijn na 2016. Oudere foto's uploaden is niet toegestaan.
• Beeldmanipulatie (bepaalde beeldelementen toevoegen of verwijderen) waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking kan wel. Ook HDR en Focus Stacking zijn toegelaten.
• Beelden met watermerken, beelden met boorden of kaders en beelden waarin tekst zichtbaar is zijn niet toegelaten.
• Inzendingen gebeuren uitsluitend via de website www.aalstnatuurlijk.be waar een oplaadpagina beschikbaar staat en volgens de instructies. Deelnemen kan in één of meerdere categorieën. Elke deelnemer kan per categorie maximum 3 foto's inzenden. Voor het posten op de sociale media is er geen beperking van het aantal beelden per persoon.
• Elk beeld mag slechts in één categorie worden ingediend.
• Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Foto's uploaden die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. Natuurpunt Aalst is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde beelden.
• Deelnemen kan enkel met digitale beelden. Zowel digitale opnamen als kwaliteitsvol ingescande analoge foto's worden aanvaard.
• De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
• Zorg dat je foto’s voldoen aan volgende voorwaarden:             
     o digitale of gedigitaliseerde beelden
     o in JPEG
     o met bij voorkeur een langste zijde van minimaal 3000 pixels (dit is niet bindend)
     o in kleur 

• Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. Het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. Natuurpunt Aalst is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
• De deelnemers gaan ermee akkoord dat Natuurpunt Aalst en de stad Aalst de foto('s) kan gebruiken voor volgende aspecten ten voordele van de bescherming van de natuur, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is:
o communicatie over en de promotie van de huidige en toekomstige fotowedstrijd(en) door Natuurpunt Aalst en partners, ook in de media
o communicatie door Natuurpunt en de stad Aalst over haar werking rond natuur en leefmilieu en projecten in de Denderstreek
o opname van de foto’s in het boek Aalst Natuurlijk
o gebruik in een fototentoonstelling
• Elk ander gebruik gebeurt in overleg met de fotograaf.
• Bij elke publicatie wordt een correcte naamsvermelding gebruikt. 

• Natuurpunt Aalst stelt een vakjury samen die de inzendingen beoordeelt en de winnaars aanduidt. De jury kan beslissen om in een bepaalde categorie géén winnaar aan te wijzen.
• De jury behoudt zich het recht om RAW- of onbewerkte originele bestanden op te vragen aan deelnemers.
• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer.
• Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan Natuurpunt Aalst beschikbaar stellen voor publicatie.
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
• Elke deelnemer kan slechts één prijs ontvangen.
• De geselecteerde winnaars in de categorie sociale media #aalstnatuurlijk respecteren dit reglement wanneer ze een prijs aanvaarden.
• De prijsuitreiking vindt plaats in de loop van maart 2020. Deelnemers worden hiervoor per mail uitgenodigd. 

• Nog te bepalen per categorie omdat de prijzenkast nog steeds wordt aangevuld ! 
• Al zeker: mooie cadeaubonnen van Trekking Outdoor en zo veel meer ...

• Natuurpunt Aalst en de stad Aalst, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
• Natuurpunt Aalst en de stad Aalst kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
• Natuurpunt Aalst en de stad Aalst zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. 

• Natuurpunt Aalst kan de adressen van de deelnemers gebruiken om hen op de hoogte te brengen van deze en andere initiatieven van de vereniging. De juridische bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy worden hierbij gerespecteerd.
Lees meer.

• De meest gestelde vragen worden behandeld op deze website de  oplaadpagina.
Niet opgeloste vragen of oplaadproblemen kunnen uitsluitend via e-mail worden gesignaleerd aan wedstrijd@aalstnatuurlijk.be.
• Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement. Over de beraadslaging en de uitslag wordt niet gecommuniceerd. 

• Natuurpunt Aalst kan de deelnemingsvoordwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.
• Natuurpunt Aalst en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding over de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van die winnaars.
• De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt door Natuurpunt Aalst. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
• Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Natuurpunt Aalst.
• Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.